Píseň č. 285a

Noty můžete zmenšovat nebo zvětšovat tak, že mačkáte Ctrl a + nebo Ctrl a -.